ox-support

Gezien en gehoord worden. Een basisbehoefte in relaties.
Als kind, ouder, partner, vriend, collega...

In de beroemde motivatiepiramide van de Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow komt de behoefte aan erkenning en waardering na behoeften als eten en drinken, bestaanszekerheid en sociaal contact.Waarom zou dat anders zijn in de relatie met je klanten?
Ook dan is gezien en gehoord worden een basisbehoefte. 
Met een goede invulling hiervan kun je als organisatie het verschil maken.
Of je nu klant, huurder, burger, patiënt, cliënt, of student bent.
Je wilt gezien en gehoord worden.
Klanten zijn per slot van rekening gewoon mensen.