ox-support

Gezien en gehoord worden. Een basisbehoefte in relaties.
Of je nu klant, huurder, burger, patiënt, cliënt, of student bent.
 
Met een goede invulling hiervan kun je als organisatie écht verschil maken.
Of het nu gaat om acquisitie, relatiebeheer of het creëren van customer loyalty; door het structureel toepassen van het ‘gezien en gehoord worden’ principe kom je tegemoet aan een essentiële behoefte van jouw doelgroep: erkenning en waardering.  
 
Onafhankelijk van wie je doelgroep is.