ox-support

De missie van stichting Leergaloos is het verbinden van generaties.
Het in 2016 in Nederland geïntroduceerde concept is gebaseerd op een bewezen succesformule in Zwitserland, waar senioren leerkrachten ondersteunen op een basisschool in hun directe leefomgeving.
 
Met hun kennis en ervaring ondersteunen ze gedurende een aantal uren per week bij diverse activiteiten zoals taal- en rekenonderwijs en voorlezen. Door hun wekelijkse aanwezigheid vormen ze een hecht team met de leerkracht en de kinderen en ontstaat er een waardevolle samenwerking.
 
Na een pilot in Utrecht van maart t/m juni 2016 op 3 basisscholen met 7 senioren, is eind juni 2016 stichting Leergaloos opgericht. In februari 2023 was Leergaloos uitgegroeid tot een stichting met 70 vrijwilligers op 40 deelnemende scholen in Utrecht en IJsselstein en heb ik als oprichter en directeur-bestuurder het stokje overgedragen.
 
https://leergaloos.nl